Rillijnen

De e+s rillijnen kenmerken zich door een zorgvuldige radius en centriciteit alsmede graatvrije overgang van de riland tot aan het voorwerp. e+s realiseert alle te gebruiken rollijnen, ook in speciale afmetingen.

to top
Laser Crease

Lijn die een combinatie van brede rillen met alle voor laserbewerking gangbare voorwerpdikten toestaat. Alle varianten zijn mogelijk. Voor betrouwbare rilresultaten ook met golving bij het golfkarton. Eveneens als Trufold-variant en als P-rilvariant leverbaar.

to top
P-rillijnen

De bijzondere geometrie van deze rillijn maakt het mogelijk dat het golfkarton zich kan ontspannen. Op die manier kan de ril steviger worden gevormd, zonder dat de deklaag breekt. Geschikte lijn voor voorbereiding op de dozenvouw-lijmmachine. Ook als Laser Crease leverbaar.

to top
Golvende rillijnen

Deze lijn, die als alternatief voor de Laser Crease werd ontwikkeld, biedt het stansproduct de mogelijkheid om te ontspannen. Deze is alleen in de rilrand golvend aanwezig, de rug is recht.

Gedrukte voorbeelden voor stansing, T = 5 mm, T = 3,5 mm

to top